UNDERHÅLLSBESIKTNING

Underhållsbesiktning eller även benämnt konditions-/statusbesiktning, utförs av alla typer av fastigheter. Uppdraget innefattar att utföra en okulär besiktning av fastigheten, med inriktning på vilka underhållsåtgärder som bör vidtas inom de närmaste åren.

Genom att göra en underhållsbesiktning med jämna mellanrum, får man en fullständig genomlysning av anläggningens samtliga byggnadsdelar och man slipper överraskas av akuta och kostsamma åtgärder. Man kan planera sitt underhåll i både utförande och avsättning av medel för framtida åtgärder genom att följa den underhållsplan som upprättas.