Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB är ett konsultföretag som funnits sedan 1993. Företaget arbetar med alla typer av besiktning och värdering av fastigheter.

Företagets konsulter har lång praktisk erfarenhet och stor kunskap inom arbetsområdet. I företaget finns auktorisation av Samhällsbyggarna.

Företaget är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) med titeln Byggnadsingenjörer SBR, som är en yrkesorganisation med kompetenskrav.

Företagets konsulter är förordnade av Sveriges Handelskamrar för fastighetsbesiktning och fastighetsvärdering och innebär att personen måste vara opartisk och objektiv när denne utför uppdraget.

Företaget är ansvarsförsäkrat för alla typer av värderings- och besiktningsuppdrag.

Om företaget image