GARANTIBESIKTNING

Från godkänd slutbesiktning löper garantitiden 2 år för en villa. En garantibesiktning utförs för att kunna reklamera de fel som uppstått under garantitiden till entreprenören. Garantibesiktningen måste utföras inom 2 år efter slutbesiktningen. Vi utför garantibesiktningar enligt ABS 18 och ABT 06.

Hur går det till?

Du bokar en tid med oss för besiktning i god tid innan 2 år från det att slutbesiktningen genomfördes. Vi behöver se ritningar och kontraktshandlingar med kontaktuppgifter till parterna för att kunna kalla till besiktning.

59 § Oavsett vad som föreskrivs i 12 § första stycket och 58 § andra stycket skall småhusentreprenaden alltid anses felaktig om ett förhållande som avses i 9, 10 eller 11 § visar sig inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller, om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det att arbetena avslutades.

Detta gäller dock inte om näringsidkaren gör sannolikt att förhållandet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida.