FASTIGHETSVÄRDERING

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB utför värdering av villor, radhus, kedjehus, fritidshus, tomter och bostadsrätter. 

Behov av värdering kan finnas för en rad olika syften. Dock skall alltid marknadsvärdet fastställas. Ändamålet med värderingen kan vara vid köp eller försäljning, belåning, omläggning av lån, bodelning och tvister m.m.

Företaget arbetar även med värderingar i samband med ombildning från hyresrätter till bostadsrätter. Förtaget har ett nära samarbete med företag inom detta område.

Värdebedömningen avser att fastställa fastighetens marknadsvärde, dvs. det sannolikaste priset vid en försäljning under normala omständigheter på den öppna marknaden. Fastighetsvärdet har beräknats med stöd av den så kallade ortsprismetoden. Denna metod innebär att man jämför den värderade fastigheten utifrån ett med datorstöd framtaget jämförelsematerial avseende överlåtelser av liknande objekt i orten under senare tid.

Västra Sverige är vårt arbetsområde där huvudmarknad är i Göteborgsregionen. Företaget är godkänt av flertalet banker och låneinstitut och har ett väl etablerat samarbete med bla. Handelsbanken, Nordea och SEB samt ett flertal advokatbyråer. Företaget åtnjuter god renommé för grundlig och väl genomförd dokumentation.

Företagets uppdragsgivare är banker, kreditinstitut, privatpersoner, fastighetsförvaltare, jurister och bostadsrättsföreningar m.fl.

Magnus Johansson är auktoriserad småhus- och lägenhetsvärderare.