BYGGTEKNISK UTREDNING

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB är ett konsultföretag som bla. arbetar med byggtekniska utredningar. Företagets konsulter har lång praktisk erfarenhet och stor kunskap inom arbetsområdet.

Byggtekniska utredningar utförs för att utreda felaktigheter eller orsak till fel i fastigheter.

Byggtekniska utredningar kan tex. göras vid fukt- mögelskador i konstruktioner i byggnader samt tvister. Utredningar kan tex. utföras för advokatbyråer, privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar.