BYGGTEKNISK RÅDGIVNING

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB är ett konsultföretag som bla. ger byggteknisk rådgivning. Företagets konsulter har lång praktisk erfarenhet och stor kunskap inom arbetsområdet.

Rådgivningen kan gälla tex. rätt val av material för byggnation, konstruktioner i byggnader eller hur en renovering/ombyggnad skall utföras.