BOSTADSRÄTTSOMBILDNING

En ombildning till bostadsrätt innebär att man gör om bostäder från hyresrätter till bostadsrätter genom att hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening som köper fastigheten av sin hyresvärd. Men för att en ombildning till bostadsrätt skall vara möjlig måste nuvarande hyresvärd vara villig att sälja huset samt att minst två tredjedelar av alla hyresgäster vill ombilda sin hyresrätt. Vid en ombildning spelar det ingen roll om det är privat hyresvärd eller en kommunal hyresvärd.

Fördelar med att ombilda till bostadsrätt är att du får köpa din lägenhet till 70-80% av marknadsvärdet och att ingen kontantinsats krävs. Du kan påverka din egen boendekostnad – nu och i framtiden samt att du får mer inflytande över din egen boendemiljö.

Vid en ombildning är din lägenhet garanterat mer värd än vad du betalar för den. I genomsnitt köper du din lägenhet för 70-80% av vad en auktoriserad fastighetsvärderare värderar den till om den skulle säljas på den öppna marknaden.

I samarbete med aktörer på marknaden för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, utför företaget marknadsvärderingar och upprättar värdelistor som används som intygsgivning för belåning. Som auktoriserade lägenhetsvärderare har vi tidigt i ombildningsprocessen ett mycket nära samarbete med den konsult som hjälper till vid ombildningen och får därigenom löpande ingående information om både byggnaden med dess status och framtid men inte minst föreningen med dess ekonomi och planer.