Magnus Johansson
Värderings- och besiktningsman

Byggingenjör SBR, Auktoriserad småhus- och lägenhetsvärderare av Samhällsbyggarna, Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar